Forside
Produkter og tjenester
Support
Programmer til nedlasting
Helpdesk
Produkter og tjenester
Infrastruktur
                                                                            

Den tekniske infrastrukturen hos et selskap utgjør "grunnmuren" i det verdiskapende overbygget. Det er derfor viktig at IT Konsult bidrar til at en best mulig infrastruktur er på plass før  videre utvikling av systemer finner sted. Teknisk infrastruktur kan i hovedsak deles inn i følgende produkter og tjenester:

    Nettverk                                                                                                                                                                                                                                                                              
    Hardware
   
   Software
 
                                                                                                     

  
   
         
ForsideProdukter og tjenesterSupportProgrammer til nedlastingHelpdesk